Om oss

Munhälsa och kroppens allmänhälsa går hand i hand. Det är grunden till utvecklingen av Lumoral.

Lumoral är den första produkten i världen att erbjuda aPDT antibakteriell tandvård i hemmet. Den unika rengöringsmetoden av tänder och tandkött visar enligt studier att 99,99 % av sjukdomsalstrande bakterier i munnen elimineras, vilket resulterar i att tänderna blir oerhört rena och fina.

Lumoralmetoden uppfanns år 2016 då medicine doktor Tommi Pätilä på Nya Barnsjukhuset i Helsingfors fick en genial idé. Pätilä arbetar på barnsjukhuset med hjärtkirurgi och forskning. I samband med forskning inom gentransplantation av hjärtats stamceller upptäckte Pätiläs team att indocyaningrönt som aktiveras på en viss vågläng av ljus eliminerar bakterier. Pätilä kom då med idén att använda metoden inom tandvården i och med att ett starkt samband mellan munhälsa och allmänhälsa påvisats.

En erkänd grupp forskare och ingenjörer påbörjade det som blev starten till produktutvecklingen av Lumoral. Inom kort anslöt sig fler ingenjörer, tandläkare och framstående personer inom medicinteknik till gruppen och Koite Health Oy grundades.

 

Bättre allmänhälsa och minskade utgifter

Koite Health forskar och utvecklar nya innovativa metoder inom tandvård för att optimera människors hälsa och livskvalitet.

Sjukdomar orsakade av bakterier i munnen är en betydande folkhälsofråga och har därmed också en omfattande ekonomisk utmaning. Behovet av nya innovationer inom munhälsovården är stort, speciellt vad gäller egenvård. Genom att erbjuda nya lösningar till både vårdpersonal och patienter vill vi bidra till minskade hälsovårdsutgifter på nationell nivå.

Vi vill medverka till en minskad användning av antibiotika och samtidigt bidra med lösningar för att motverka en ökande antibiotikaresistens. Sannolikheten för antibiotikabehov minskar kraftigt för en patient som regelbundet använder Lumoral. Detta bromsar upp utvecklingen av antibiotikaresistens.

 

En frisk mun är grunden till ett gott liv

En frisk mun är grunden till ett gott liv, och vårt mål är att alla ska få njuta av det. Det är dags att optimera munhälsan.

Därför utvecklades Lumoral – för allas vår allmänhälsa.