Vår historia

År 2016 genomförde hjärtkirurgen Tommi Pätilä en komplicerad hjärtoperation på Helsingfors universitetssjukhus (HUS). Det visade sig att orsaken till problemen var bakterier som härstammade från munnen. Pätilä kände starkt att något måste göras. Han ville inte längre vara tvungen att utföra hjärtoperationer på grund av bakterieinfektioner från munnen.

Uppdraget för en hjärtkirurg

Plackbakterier orsakar 95 % av alla tandsjukdomar. En tandborste är ett effektivt verktyg för att bekämpa plack men även den bästa tandborsten på marknaden avlägsnar enbart 65 % av placket. Pätilä var fast besluten att hitta en lösning - något måste göras åt det kvarvarande placket.

Ett betydelsefullt möte

Ungefär samtidigt träffade Pätilä på Sakari Nikinmaa, en ingenjör som aktivt deltog i ett Biodesign-projekt på barnsjukhuset i Helsingfors. Nikinmaa letade efter ett intressant nytt projekt att engagera sig i. Tillsammans med Nikinmaa och Biodesign-teamet beslutade de sig för att satsa på att undersöka närmare denna problematik. De etablerade en forskningsgrupp vid Aalto-universitetet där omfattande tekniska och antibakteriella studier inleddes

Det grundande teamet

Gruppen bjöd in några av världens främsta experter inom fysik, kemi och tandvård. De bästa specialisterna inom teknikområdet deltog också i forskningsgruppens arbete. Juha Rantala, en skicklig och erfaren halvledarkemist, anslöt sig till gruppen. Rantala är väl förtrogen med användningen av antibakteriellt blått ljus. Saija Perovuo, laboratorieanalytiker vid avdelningen för orala och maxillofaciala sjukdomar, hade avgörande roll i utvecklingen av Lumoral.

Innovationen

Omfattande studier visade att aPDT inte var tillräckligt effektivt utan behövde kompletteras med antibakteriellt blått ljus. Rantala utformade och implementerade noggrant LED-komponenter för att generera två olika våglängder, vilket möjliggjorde ytterligare framsteg för teamet. Efter tusentals tester lyckades forskningsgruppen finjustera parametrarna och slutligen utveckla en konkret metod, Lumoral, där Harri Koskinen hade ansvar för designen.

Kliniska prövningar inleds

Under ledningen av professor Timo Sorsa inleddes storskaliga kliniska prövningar i hela Europa. Resultaten från dessa kliniska tester visade att Lumoral vara överlägsen. I randomiserade studier hade regelbunden inaktivering av biofilm en betydande effekt vid behandling av parodontit, en allvarlig tandköttsinfektion. Eftersom parodontal sjukdom traditionellt har varit svår att behandla, representerar detta nyupptäckta tillägg till behandlingen ett betydande genombrott inom tandvården.

Internationell framgång

Lumoral har väckt stort internationellt intresse. Trots att karies är den vanligaste sjukdomen i världen och inflammation i tändernas stödjevävnader är den sjätte vanligaste, kämpar det medicinska samfundet med att finna nya lösningar för att bekämpa dessa infektioner.

 

Lumoral-behandlingen har visat sig ha potential att gynna flera olika patientgrupper med svårbehandlade tillstånd och forskningsteamet fortsätter sina vetenskapliga ansträngningar med kontinuerligt pågående studier i akademiska miljöer runt om i världen.