Munsjukdomar: "Utmanande att behandla men lätta att förebygga"

Munsjukdomar: "Utmanande att behandla men lätta att förebygga"

Artikeln skrevs i samarbete med Mediaplanet som en del av kampanjen ”Mun, syn och hörsel.” Se originalartikeln (på finska) på Kansanterveys.fi.

God tandhygien går hand i hand med en frisk mun. Redan i tidig ålder borde barn lära sig att ta hand om sina tänder och sin mun. Den tid som spenderas på att rengöra tänderna betalar sig tillbaka genom god munhälsa.

Enligt Jukka H. Meurman, professor emeritus på avdelningen för oral- och maxillofaciala sjukdomar på Helsingfors universitet, varierar det kraftigt hur väl det finländare tar hand som sina tänder.

– Tandvård utgör en del av en hälsosam livsstil. De olika attityderna gentemot hälsa gäller även tandhygien.

Rekommendationen lyder att borsta tänderna två gånger per dag med fluortandkräm samt att regelbundet använda tandtråd. Att borsta tänderna håller tänderna och de så kallade tandköttsfickorna rena, vilket minskar på bildningen av karies och tandköttsinflammation.

Regelbundna besök hos tandläkaren är också viktiga. Munhälsa är ingen obetydlig sak. 

Meurman påminner oss om att ett flertal studier har påvisat att det finns en koppling mellan munhälsa och exempelvis hjärt-och kärlsjukdomar.

– Diabetespatienter och patienter med hjärt- och kärlsjukdomar har ofta haft dålig munhälsa under lång tid innan de utvecklar symptom på kroniska sjukdomar. Detsamma gäller patienter som lider av många andra allvarliga sjukdomar, påpekar Meurman.

Parodontit kan vara helt symtomfri

Dåliga vanor vad gäller munhälsa betyder dåliga val för allmänhälsan. En ohälsosam livsstil påverkar – och syns i – tänder och mun.

– Ur ett munhälsoperspektiv innebär hälsosamma och ansvarsfulla matvanor att begränsa måltiderna till fem gånger om dagen och att undvika användning av alkohol, säger Meurman.

Vanan att småäta eller smutta på sura eller söta drycker orsakar en konstant avmineralisering av tänderna, vilket i sin tur får bakterierna att frodas. Rökning bör undvikas, då rökare nästan alltid lider av tandköttsinflammationer och djupa tandköttsfickor. Rökning ökar även risken för muncancer.

Om rekommendationerna inte följs och tänderna inte rengörs, kommer plack som formas på ytan av tänderna och i tandköttsfickorna att skada tänderna och orsaka tandköttsinflammation.

Om tandköttsinflammationer inte behandlas kan de leda till tandköttssjukdomar. Tandköttssjukdomar, så som parodontit, försvagar den sammanhållande vävnaden hos tanden och kan hämta med sig obehagliga besvär, så som tandlossning.

– Parodontit är en inflammation i tandens sammanhållande vävnad och praktiskt taget orsakas av dålig munhygien. Sjukdomen orsakas av bakterier i munnen som formar plack och tandsten, vilket irriterar vävnaden. De första symptomen vid parodontit är ett blödande tandkött, men sjukdomen är smygande och ofta symtomfri. Till slut kan inflammationen dock leda till tandlossning, summerar Meurman. 

Meurman uppmuntrar till upprätthållandet av en effektiv och omsorgsfull tandvårdsrutin. Karies, tandköttsinflammation och parodontit är fullt möjliga att förebygga.

Lumoral-metoden är ett utmärkt hjälpmedel till effektiverad tandhygien

Vad händer om metoden som nämns ovan inte är tillräcklig? För en del människor räcker det inte med att bara borsta tänderna och använda tandtråd för att förhindra munsjukdomar. Mer än 70 % av den finska befolkningen lider av tandköttsinflammation.

Lumoral-metoden utvecklades i samband med tandläkare för att effektivera tandrengöringen. Metoden är till hjälp i situationer där traditionell tandborstning och användning av tandtråd inte är tillräcklig för att uppnå god tandhygien. Lumoral-metodens effekt grundar sig i ett innovativt munskölj, Lumorinse, som tidigare använts enbart av tandläkare.

Lumoral är en bevisat effektiv antibakteriell metod vars effekt riktas mot bakterier och biofilm också vid kontinuerligt bruk. Ingen bakterieresistens utvecklas mot metoden.

Behandlingen sker i tre enkla steg. Först sköljs munnen med munsköljet Lumorinse. Det ljusaktiverade färgämnet i munsköljet fastnar på ytan av plack på tandytan och i tandköttskanten. Behandlingens antibakteriella effekt aktiveras i steg två, då det integrerade ljuset från Lumoral-munskenan får verka i munnen i tio minuter. Behandlingen slutförs med att omsorgsfullt borsta tänderna med tandborste och tandkräm samt skölja munnen med vatten. De döda bakterierna sköljs bort med vatten och ytan av tänderna känns slät, ren och fin.

Regelbunden användning av Lumoral reducerar formationen av ny plack och tandsten. Bra munhygien med stöd av Lumoral förebygger hål och tandköttsinflammation. En förbättrad munhygien kan även förebygga sekundära infektioner som uppstår av infektioner i munnen. Ett välmående tandkött ger en bra andedräkt tack vare den reducerade mängden anaeroba bakterier vid tandköttskanten, i tandköttsfickorna och mellan tänderna. 

Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!