Tandvården i hemmet revolutioneras av en ny innovation, Lumoral

Tandvården i hemmet revolutioneras av en ny innovation, Lumoral

Artikeln publicerad i tidningarna Töölöläinen och Kamppi-Eira i december 2020. Kamppi-Eira och Töölöläinen är stadsdelstidningar i Helsingfors kärncentrum.

Utgivare: Töölöläinen Oy

Text och bild: Sakari Soininen

Morgonrutinerna är inte längre sig lika. Vid sidan av att duscha och borsta tänderna, dricka morgonkaffe och läsa tidningen har vi nämligen fått ett helt nytt sätt att rengöra tänderna.

Lös upp en grön brustablett i lite vatten. Skölj munnen med lösningen i en minut och spotta ut. Det indocyaningröna, färgämnet i munsköljet, fastnar på tändernas bakteriebeläggning. Placera Lumoral-munskenan i munnen, knäpp på batteriet och låt massförstörelsen av plack, eller den biofilm av bakterier som fäst sig på ytan av tänderna och i tandköttet, börja. 

Elvira Majanen, chef för kundbetjäning på OLO-apoteket, samt hjärtkirurg och medicine doktor Tommi Pätilä presenterar Lumoral-munskenan.  

Huvudsysslan för medicine doktor Tommi Pätilä finns på Nya barnsjukhuset i Tölö i Helsingfors där han arbetar som hjärtkirurg för barnpatienter.

– Indocyaningrönt har använts inom medicin från 50-talet bland annat som kontrastmedel inom bilddiagnostik och i test av leverfunktionen. Vi utförde forskning om gentransplantation av hjärtats stamceller och upptäckte att indocyaningrönt som aktiveras på en viss våglängd för ljuset eliminerar bakterier. Då fick jag idén att metoden kunde utnyttjas också inom munhälsovården, avslöjar Pätilä.  

År 2016 började en omfattande forskning och produktutveckling för att utveckla Lumoral-metoden. En grupp framstående professionella inom teknik, kemi, odontologi och ekonomi anslöt sig till Start-up-gruppen.

Lumoral-munskenan är nu färdig och finns att köpa på nätet och på utvalda apotek.

På ytan av tänderna i varje mun finns ett bakteriesamhälle. I bakteriebeläggningen som kallas plack eller biofilm, finns bakterier som människans egna försvarsmekanismer inte rår på. Vissa enstaka bakterier är särskilt skadliga, så kallade patogener eller sjukdomsalstrande bakterier. Tillsammans med socker orsakar de karies, d.v.s. hål i tänderna, och inflammation i tändernas stödjevävnad.

Rökning är en ännu farligare fiende för tänderna än socker. Vid tandköttsinflammation utan symtom uppstår ofta djupa fickor och därmed en ännu bättre grogrund för bakterier. Blödande tandkött och en illaluktande andedräkt är tydliga symtom vid tandköttsinflammation.

Ungefär 70 % av finländarna lider av en folksjukdom som beror på dålig munhygien. Obehandlad tandköttsinflammation leder till en långvarig inflammationssjukdom, parodontit, som förstör tändernas stödjevävnad. 

– Man har identifierat att parodontit, hål i täänderna samt tandlossning har ett skadligt samband med cirka 200 olika sjukdomar. En mun där det råder ett kontinuerligt inflammationstillstånd släpper ut mycket bakterier i blodomloppet, vilket har en omfattande skadlig inverkan på det allmänna hälsotillståndet. Man har konstaterat att detta inverkar på bland annat hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes, berättar Pätilä. 

På tandläkarmottagningen undersöks patientens tänder och tandkött. Vid behov mäter tandläkaren djupet på tandköttsfickorna. I de flesta fall skickas patienten också till tandhygienisten för borttagning av tandsten. Tandsten är en hård beläggning av bakterier som genom sin sträva yta utgör en bra grund för bakterier att fästa på. 

Lumoral-munskenan avger dubbelt ljus, blått och rött, av vilka det senare inte kan ses av bara ögat. Dessa tillsammans orsakar ett fotodynamiskt fenomen.

Man har forskat mycket om ljusets antibakteriella effekt genom tiderna. Inom tandvården används laserljus vid behandling av parodontit. Problemet är att ljusbehandlingen, för att vara effektiv, bör vara regelbunden, vilket vid behandling på klinik blir dyrt. Behandlingsmetoden som Pätilä har skapat lämpar sig för daglig användning och orsakar inga besvär i munnen.  

– Munstyckets blå ljus och det röda ljuset som borrar sig djupt in i vävnaden fungerar med olika mekanismer. Det röda ljuset aktiverar munsköljet som effektivt dödar bakterierna i plack. Det blå ljuset i sin tur stärker den antibakteriella effekten. Dessutom stimulerar munskenans röda ljus munnens vävnader, berättar Pätilä.  

Streptococcus mutans är bakteriernas center. Den skapar en sur miljö som skadar tandemaljen. Dessutom inverkar den för sin del även på bakteriefloran i parodontiten. Enligt Pätilä har Lumoral en särskilt bra effekt på mutansbakterien. Nämnas bör att björksocker, d.v.s. xylitol som finns i tuggummi, också försvagar mutans-streptokockernas verksamhet. 

Ingen apparat eller metod tar bort behovet av mekanisk tandhygien. Tänderna ska borstas två gånger om dagen. Även tandmellanrummen bör göras rent dagligen. Trots daglig tandborstning samlas det bakterier i tändernas små mikrometerstora hål som är utom räckhåll för tandborsten. Dessa bakterier elimineras med Lumoral-metoden.

Munskenan placeras i munnen i 10 minuter. Under tiden dödar det dubbla ljuset och färgämnet i munsköljet bakterierna som gömmer sig i på ytan och i de små hålen i plack.

Redaktörens testade behandlingen under tre veckors tid. Behandlingen var inte alls obehaglig. Saliv utsöndrades mer än normalt och värmen från munskenan besvärade inte. Behandlingen var lätt att göra: i aktiveringsfasen (fas 2 av behandlingen) kunde man t.ex. läsa tidningen, pyssla med telefonen eller utföra morgonsysslor. Detta möjliggörs av att batteriet som laddas med USB-kabel kan stoppas i fickan och behändigt bäras med under behandlingen. Om man skulle råka somna mitt i behandlingen, t.ex. kvällstid, stängs munskenan av automatiskt efter 10 minuter. Då Lumoral-behandlingen är klar borstar man tänderna i samband med vilket de döda bakterierna sköljs ut ur munnen. 

Undertecknad har alltid borstat tänderna i tre minuter med marknadens mest effektiva eltandborste. Efter Lumoral-behandlingen kändes tändernas yta renare och verkligen släta mot tungan i det kliniska testet.

– Vi testade metodens effekt i vårt eget bakteriologiska laboratorium med hjälp av en bakterieodling. Metoden har visat sig fungera med tanke på förebyggande av karies och vi inleder en undersökning om behandling av karies med Lumoral, berättar Pätilä.

Användningen av Lumoral undersöks exempelvis vid behandling av inflammationer i munnen hos patienter med implantat. Metoden används även på prov bland annat hos spaltpatienter och på den hematologiska canceravdelningen. Pätilä poängterar betydelsen av vetenskaplig forskning.

Munskenan har en bra teknisk och estetisk utformning. Det samma gäller förpackningarna. Produkten tillverkas i det finländska företaget Koite Healths egna produktionslokal i Esbo, Finland. För formgivningen svarar designer Harri Koskinens Friends of Industry-studio.   

– Den tekniska designen grundar sig på vetenskap och bland annat halvledarteknik. Lumoral är en medicinteknisk produkt. Vi har sökt omfattande patenträttigheter för dubbelljusmetoden, säger Pätilä.

Vidare betonar Pätilä att metoden är säker att använda och att dess effekt riktas enbart på skadliga bakterier i tänder och tandköttet, vilket betyder att munnens övriga (hälsosamma) bakteriestam lämnas i fred och gynnas.  

Testa i 30 dagar