Uthållighetssporter och munhälsa

Uthållighetssporter och munhälsa

Nästan varannan vuxen lider omedvetet av kronisk inflammation i munnen (Källa: WHO 2016). Munhälsan har visat sig ha betydligt fler effekter på livskvalitet och hälsa än vad man tidigare trott. Parodontit (avancerad gingivit) är förknippad med åtminstone följande vanliga sjukdomar: hjärt-kärlsjukdomar, lungsjukdomar och diabetes. 
 
Uthållighetsidrottare som konsumerar mycket kolhydratbaserade sportdrycker och geler löper risk för sjukdomar i munnen. Munsjukdomar orsakar låggradiga inflammationer som försämrar kroppens prestanda. Munsjukdomar är kända för att ha samband med exempelvis metabola problem. 
 
Två viktiga orsaker till att uthållighetsidrottare löper risk för munsjukdom är: 
 
1. Hög användning av kolhydratrik sportnäring 
2. Tung andning genom munnen 
 
Under långvariga idrottsprestationer rekommenderas i allmänhet att konsumera 1 g/kg kolhydrater var 20:e minut för att bibehålla optimala muskelglukosnivåer. Men varje gång detta händer börjar en syraattack i munnen. 
Dessutom har det i många sportnäringsprodukter tillsatts bland annat citronsyra, som ökar effekten av syraattacken. 
 
Förutom sportnäringen minskar en tung andning under ansträngande träning salivutsöndringen och torkar ut idrottarens mun. Saliv ger ett bra naturligt skydd för tänderna. När skyddet inte längre finns kommer bakterier åt de oskyddade tandytorna. 
 
2014 undersökte The Scandinavian Journal of Sports Medicine 70 personers munhälsa.1 Av försökspersonerna var 35 triatleter och 35 övriga. Uthållighetsidrottarna visade sig ha allvarligare munhälsoproblem än övriga försökspersoner. Triatleterna visade sig bland annat ha mer alkalisk saliv och lägre salivutsöndring. Dessutom konstaterad studien att ju längre idrottsprestationen varade, desto skadligare var den för idrottarnas munhälsa. 
 
Hur förbättrar du din munhälsa som uthållighetsidrottare? Det här är våra tankar om detta. 
 
1. Borsta tänderna två gånger om dagen och använd Lumoral två gånger i veckan. 
2. Kontrollera tändernas skick genom att gå regelbundet till tandläkaren 
3. Öva på att andas genom näsan och försök att göra det under sportprestationer 
4. Gör längre uppehåll mellan måltiderna. Kan du till exempel äta en större mängd långsamma kolhydrater åt gången?  

Lumoral är en effektiv medicinteknisk produkt för egenvård av munhälsa som rekommenderas av tandläkare och är utvecklad i Finland. Med hjälp av Lumoral förbättras resultatet av tandborstningen avsevärt. Det är den enda metod som med säkerhet håller tandplack borta helt och hållet. När bakterierna som orsakar karies och tandköttsinflammation är borta, kan du minimera de nackdelar som orsakas av frekventa måltidsintervall och munandning hos idrottare. Lumoral lindrar och förebygger även tandköttsinflammation som kan utvecklas och försämra din prestationsförmåga om den inte behandlas. 

Effect of endurance training on dental erosion, caries, and saliva
C. Frese, F. Frese, S. Kuhlmann, D. Saure, D. Reljic, H. J. Staehle, D. Wolff
Scand J Med Sci Sports DOI: 10.1111/sms.12266

Testa i 30 dagar