Munhälsan hos patienter med Sjögrens syndrom

Munhälsan hos patienter med Sjögrens syndrom

Muntorrhet associerad med Sjögrens syndrom ökar risken för karies och svampinfektioner (1). När salivsekretionen i munnen minskar kan även de bästa tillgängliga mekaniska tandvårdsprodukter vara otillräckliga för att effektivt förebygga munsjukdomar. Regelbunden användning av antibakteriell fotodynamisk terapi (aPDT) i hemmet förbättrar munhälsan, vilket minskar risken för att utveckla munsjukdomar (2,3).

Sjögrens syndrom är en autoimmun sjukdom som påverkar hela kroppen. Den drabbar ungefär 0,6% av vuxna i Storbritannien och har en genomsnittlig ålder på 50 år. 90% av alla patienter med tillståndet är kvinnor.

Sjögrens syndrom är den näst vanligaste autoimmuna reumatiska sjukdomen i Storbritannien, men tillståndet förblir ofta avfärdat och underbehandlat, enligt British Sjögren's Syndrome Association (BSSA). I Sverige beräknas mellan 5 000 och 10 000 personer ha Sjögrens syndrom, majoriteten av dem är kvinnor. I detta hälsotillstånd förstör antikropparna spottkörtlar, minskar salivsekretionen och ökar även risken för att utveckla orala sjukdomar (4) . Behandling av sjukdomen är främst stödjande, med fokus på symtomlindring och förebyggande.

Vid Sjögrens syndrom lönar det sig att satsa på tidig munvård, betonar Tommi Pätilä, hjärtkirurg vid Nya barnsjukhuset inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i Finland.

– Saliv skyddar tänderna effektivt. När salivsekretionen är nedsatt, fortskrider karies och sjukdomar i tändernas stödvävnader snabbt.

Pätilä betonar att en frisk mun är nära kopplad till en persons allmänna hälsa och välbefinnande. Därför är behovet av att fokusera på att uppnå god munhälsa avgörande för alla - särskilt för personer med underliggande hälsotillstånd som en autoimmun sjukdom.

Tandköttsinfektioner är vanliga

Tandvårdsmetoden aPDT för hemmabruk är en vidsträckt studerad metod som vetenskapligt har visat sig minska tandplack. Metoden har också visat sig hjälpa till att behandla inflammation och skador på tandköttsvävnader (2,3).

Studier tyder på att patienter med Sjögrens syndrom verkar ha ökad risk att drabbas av gingivit och parodontit. Vissa studier har rapporterat att ogynnsam parodontal status kan förvärra vissa autoimmuna sjukdomar, såsom reumatoid artrit (5,6). Därför ökar intresset för den potentiella kopplingen mellan parodontala sjukdomar och vissa autoimmuna sjukdomar.

Parodontit är en mycket vanlig sjukdom över hela världen. Världshälsoorganisationen (WHO) har uppskattat att det påverkar cirka 19% av världens vuxna befolkning. Det innebär mer än en miljard fall globalt. En av de främsta riskfaktorerna för parodontit är dålig tandhygien. Således finns det behov av att hitta nya, mer effektiva metoder för oral hygien.

I de tidiga stadierna av parodontit är de främsta symptomen röda, svullna och blödande tandkött. När sjukdomen fortskrider kan tänderna lossna, främst på grund av utvecklingen av parodontala fickor och absorption av alveolärt ben. Pätilä konstaterar att gingivit och parodontit är de vanligaste formerna av parodontala sjukdomar. Båda utlöses av en patogen mikrobiota i den subgingivala biofilmen.

– Inflammation i tandköttet orsakar systemisk låggradig inflammation, vilket påverkar blodkärlens hälsa och patientens allmänna välbefinnande. Bakterier från tandytan och tandköttsfickor kan komma in i kroppen via blodomloppet när tänder borstas och mat tuggas. Även asymtomatiska orala tillstånd kan påverka hela kroppens hälsa.

Pätilä noterar att statistik visar att personer med en frisk mun lever längre. Varje saknad tand minskar den förväntade livslängden (7).

– Detta faktum diskuteras alltför sällan.

Effektiv behandlingsrespons vid parodontit

Kontroll av oral biofilm eller tandplack är avgörande för att förebygga orala sjukdomar som tandköttsinflammation, parodontit och karies. Forskning har visat att även en högkvalitativ elektrisk tandborste tar bort endast cirka 65% av skadliga bakterier från munnen. Kvarvarande plack som stannar kvar i munnen irriterar tandköttet, vilket ökar risken för munsjukdomar.

Lumoral® är hälsoteknologiprodukt med medicinteknisk status för behandling och förebyggande av munsjukdomar hemma. Många tandläkare och Finlands Tandhygienistförbund rekommenderar redan denna nya tandrengöringsmetod, som förbättrar den traditionella tandhygienen.

– Hemmabaserad aPDT dödar både bakterier som orsakar karies, Streptococcus mutans, och bakterier som orsakar tandköttsinflammation, förklarar Pätilä.

Den antibakteriella lösningen för oral hälsa som utvecklats av finska forskare är främst avsedd för personer som inte får önskade resultat med konventionella metoder för munhygien. Detta inkluderar personer med kronisk parodontit, äldre personer och personer med ökad risk för karies och tandköttsjukdom – inklusive de med autoimmuna tillstånd som Sjögrens syndrom (2,3).

Användarerfarenhet har visat att aPDT som administreras hemma via Lumoral®-enheten också kan lindra muntorrhetssymtom som upplevs av patienter med underliggande tillstånd som Sjögrens syndrom eftersom det ökar salivsekretionen. Det behövs dock mer vetenskapliga bevis på metodens effekt på salivsekretionen. Nya kliniska studier pågår för närvarande om detta ämne.– Det finns redan en stark teoretisk grund för denna effekt, som har studerats vid Harvard University. Effekten kallas fotobiomodulering och baseras på cellernas mitokondrier på vävnaderna (8), säger Pätilä.

Saliv – en avgörande försvarsmekanism i munnen

Jukka Meurman, professor emeritus i mun- och maxillofaciala sjukdomar vid Helsingfors universitet, betonar också att en noggrann tandhygienrutin är avgörande, särskilt när en person har en underliggande sjukdom.

– När det är som värst lider Sjögrens patienter av oerhört svåra muntorrhetssymtom, vilket gör det svårt att tala och till och med svälja utan saliv. Lyckligtvis är sådana allvarliga fall sällsynta. Men många andra reumatiska sjukdomar har liknande symtom som Sjögrens syndrom!

– Saliv är en avgörande försvarsmekanism i munnen; ingen borde leva utan det. Att dricka tillräckligt med vatten (vuxen minst 1–1,5 liter / dag), använda aktuella muntorrhetsprodukter som finns på apotek samt skölja munnen med matolja såsom olivolja, är exempel på traditionella metoder för att lindra muntorrhet.

Professor Meurman säger att antibakteriell behandling som administreras hemma är ett utmärkt hjälpmedel för att förebygga och lindra orala och dentala sjukdomar och åkommor.

Sjögren-patienter, om någon, borde inkludera regelbunden antibakteriell aPDT i sin tandhygienrutin för att förstärka effekten av tandborstning och tandtråd. Eftersom minskad salivsekretion predisponerar dem för munhälsoproblem, bör de också få tandvård och kontroller oftare än vanligt. I de allvarligaste fallen rekommenderas ett tandläkarbesök upp till fyra gånger om året, råder Meurman.

Jukka Meurman, professor emeritus i mun- och maxillofaciala sjukdomar vid Helsingfors universitet, betonar att en noggrann tandhygienrutin är avgörande, särskilt när en person har en underliggande sjukdom.

Frisk mun, frisk kropp

Professor Meurman påminner oss om att oral hälsa är direkt kopplad till allmän hälsa. Ett inflammerat tandkött ger en direkt väg för bakterier i munnen att komma in i resten av kroppen.

Orala sjukdomar är kopplade till många vanliga sjukdomar, inklusive hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Oral hälsa är direkt relaterad till kroppens välbefinnande och hela människans liv på många sätt - inklusive sociala relationer, sömn, näring, motion, mental hälsa och livskvalitet i allmänhet.

– Infektioner i mun och tänder är ofta orsaken till spridningen av mikrober i hela kroppen via blodomloppet. Tyvärr förstår människor fortfarande inte helt denna länk.

Pätilä tillägger att allt fler tandläkare och läkare förstår det nära sambandet mellan mun- och allmänhälsa. Många tandläkare har också börjat betona vikten av förebyggande av oral sjukdom för sina patienter.

Att förebygga munsjukdomar ökar livskvaliteten, men det är också en betydande kostnadsfråga. Till exempel, enligt Finlands Sjögrens Patientförening, var kostnaden för munvård för personer med Sjögrens syndrom mer än 30% högre än den genomsnittliga kostnaden för tandvård för finländare år 2019. Priserna har stigit stadigt under hela 2000-talet.

– Högre kostnader har också lett till ett ökat vårdbehov på grund av att många dröjer med att söka professionell tandvård, sammanfattar Pätilä.

Vid Sjögrens syndrom lönar det sig att satsa på tidig munvård, betonar Tommi Pätilä, hjärtkirurg vid Nya barnsjukhuset inom Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt i Finland.

Källor:

  1. Maeshima E, Furukawa K, Maeshima S, Koshiba H, Sakamoto W. Hyposalivation in autoimmune diseases. Rheumatol Int. 2013 Dec;33(12):3079-82. doi: 10.1007/s00296-012-2611-1. Epub 2012 Dec 29. PMID: 23274440; PMCID: PMC3832768.
  2. Pakarinen, Saila, et al. "Home-Applied Dual-Light Photodynamic Therapy in the Treatment of Stable Chronic Periodontitis (HOPE-CP)—Three-Month Interim Results." Dentistry Journal 10.11 (2022): 206.
  3. Trujillo, Katherina, et al. "Repeated Daily Use of Dual-Light Antibacterial Photodynamic Therapy in Periodontal Disease—A Case Report." Dentistry Journal 10.9 (2022): 163.
  4. Nocturne G., Mariette X. Advances in understanding the pathogenesis of primary Sjögren's syndrome. Nat Rev Rheumatol. 2013;9:544–556.
  5. Samborska-Mazur J, Sikorska D, Wyganowska-Świątkowska M. The relationship between periodontal status and rheumatoid arthritis - systematic review. Reumatologia. 2020;58(4):236-242. doi: 10.5114/reum.2020.98436. Epub 2020 Aug 31. PMID: 32921831; PMCID: PMC7477472.
  6. Gheorghe, D.N.; Popescu, D.M.; Dinescu, S.C.; Silaghi, M.; Surlin, P.; Ciurea, P.L. Association between Sjögren’s Syndrome and Periodontitis: Epidemiological, Fundamental and Clinical Data: A Systematic Review. Diagnostics 2023, 13, 1401.
  7. Paganini-Hill A, White SC, Atchison KA. Dental health behaviors, dentition, and mortality in the elderly: the leisure world cohort study. J Aging Res. 2011;2011:156061. doi: 10.4061/2011/156061. Epub 2011 Jun 15. PMID: 21748004; PMCID: PMC3124861.
  8. Asan, M. F., Babu, G. S., Castelino, R. L., Rao, K., & Pandita, V. (2021). Applications of Photobiomodulation Therapy in Oral Medicine—A Review. European Journal of Therapeutics, 27(2), 177–182.
Testa i 30 dagar
Mors dag - se erbjudandena! Mors dag - se erbjudandena!